SKUP

Glade skoleelever illustrasjon

Furuset har inngått samarbeid med en danseinstruktør, Gunhild Aarebrot Kilde, for å lage danseforestillinger på Furuset skole.

Målet med SKUP er å benytte kunst- og kulturprosjekter for å få til en positiv endring på definerte utfordringer ved skolen, enten det dreier seg om faglige eller miljømessige utfordringer.Skolen søker DKS om midler til å gjennomføre prosjektet, skoleutviklingsmålet må klart fremgå av søknaden. De skolene som får delta i SKUP gjennomfører prosjektene i samarbeid med veiledere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og profesjonelle kunstnere.

Viktigste pådriver i prosessen er skolen selv: Fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Sammen med veilederne fra HiOA finner skolen hvilke kunstnere det skal samarbeides med. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosessen, og det er ønskelig at alle ansatte er involvert.

Prosjektet skal bidra til å utvikle elevenes skapende evner og trigge deres nysgjerrighet. Prosjektet skal bidra til å gi kunst og kultur en naturlig plass i skolens daglige læringsarbeid.