Helsesøster

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

 

Helsesøster på Furuset skole heter Anna Hein, 

Epost: anna.hein@bal.oslo.kommune.no