Helsesøster

Helsesøster på Furuset skole heter Anna Hein, e-post: anna.hein@bal.oslo.kommune.no

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.