Elevstandard

Elevstandarden for Furuset skole: 

  • Jeg er høflig og hyggelig
  • Jeg bidrar til god arbeidsro
  • Min arbeidsinnsats er god
  • Jeg følger de beskjeder som blir gitt av voksne
  • Jeg kommer presis til undervisningen
  • Jeg gjør skolearbeid til avtalt tid og har med nødvendig utstyr