Ordensregler

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. For elever på grunnskolen gjelder reglene også for skoleveien. Reglementet omfatter også voksenopplæringen så langt det passer. Skolens driftsstyre kan lage utfyllende regler tilpasset den enkelte skoles behov; Ordensregler.

Her er utdanningsetaten side for ordensreglement.