Trivselsundersøkelse 1.-4. trinn høsten 2019

Elever arbeider i klasserom

Undersøkelsen skal gjennomføres ved alle skoler med 1.-4. trinn i perioden 15. oktober-15. desember 2019.

 

Information in english.