Bildene på skolens bibliotek.

Maleri gutter ved flåte

. I den forbindelse ble skolens uteområder sterkt endret, men også innendørs ble det pusset opp og malt. Det var ønske fra elever og lærere om å få på plass bilder og annen utsmykning i korridorene. Malerinnen Eli Silseth ble engasjert til å lage først ett stort maleri, ”Guttene på flåten”, som ble satt opp i 1950 og så bildet “Barna ved stranden” i 1956.  

Skolen hadde søkt om midler fra Oslo skolestyres kunstutvalg som innvilget til sammen 4700 kr. Resten, kr 1900,- ble samlet inn lokalt gjennom papirinnsamling, utlodning og private gaver. I dag henger disse bildene i skolebiblioteket, men de hang tidligere i trappeløpene mellom andre og første etasje. 

Eli Margrethe Silseth er kjent som maler og grafiker. Hun ble født i Trondheim i 1927 og ble utdannet innenfor kunst ved Harald Stabells kunstskole og ved Trondheim Kunstakademi før hun flyttet til Oslo i 1947 for å gå på Statens Kunstakademi under veiledning av Per Krogh og Jean Heiberg. Det var således en ung maler i starten av sin kunstnergjerning som ble engasjert til å male de store bildene til Furuset skole. Eli Silseth døde i Oslo i 1991, 64 år gammel.

Barn ved strand

Kilde:
Norsk kunstnerleksikon bd. I-IV, Oslo 1982-86,
Furuset skoles jubileumsbok 1861-1961, Oslo 1960