Første uken etter påske

Illustrasjon.

For Furuset skole betyr det følgende for dagene 6. – 9. april:

  • Rødt nivå i barneskolen 1.–4. trinn
  • Heldigital undervisning for 5.–7. trinn

Følg med på Skolemelding fra lærerne til barna deres. De sender ut informasjon om hvor og når barna på 1.-4. trinn skal møte og hva dere må huske på. Barna som går på 5.-7. trinn får den informasjonen de trenger gjennom Skolemelding fra sine lærere og har daglig møter på Teams. Ta en ekstra samtale med barna deres om hvordan det går med skolearbeidet nå som de er på hjemmeskole. 

Vi fortsetter å gjøre så godt vi kan under denne pandemien. Ta ekstra godt vare på hverandre i denne tiden som kan være vanskelig for mange. Husk å overholde smitteverntiltakene - god avstand, håndhygiene og munnbind i situasjoner der vi ikke kan holde god avstand.