Innkalling til foreldremøte på AKS!

Aktivitetsskolen grønn logo

Tid: 22.03.18  kl 17:00 – 18:30.

Sted: Aulaen


Saker:
- Informasjon fra Rektor og AKS leder.
- Presentasjon av ansatte.
- Rutiner og aktiviteter på AKS.
- Brukerundersøkelsen for 2018.
- Eventuelt.



Vel møtt!


MVH Furuset AKS