Mobbeombudet til Furuset skole

Mobbeombudet Kjerstin Owren

FAU og skolen gleder seg til å få mobbeombudet på et seminar sammen med foresatte og barn ved skolen!

  • Hvordan oppnår vi et inkluderende skolemiljø hvor voksne går foran som gode rollemodeller?
  • Språkbruk: Hvordan snakker vi til og om hverandre?
  • Nettvett og digital mobbing

Tid: Mandag 28.10.19 kl. 18.00-19.30
Sted: Aulaen, Furuset skole

Det vil bli enkel servering.

Velkommen!