Til foresatte med barn som skal begynne på 1. trinn på Furuset skole med skolestart august 2020.

Jente i klasserom

Furuset skole ønsker velkommen til innskriving av barn født i 2014. Innskrivingen vil skje på skolens bibliotek mellom kl. 17.00 - 19.00. Vi ønsker at barnet er med.

 

Innskrivingen gjelder alle barn som er født i 2014. Alle må skrives inn ved bostedsskolen selv om:

-          Det søkes om utsatt skolestart.

-          Det søkes om opptak i spesialskole eller i spesialklasse ved annen skole.

-          Det søkes om skolebytte til annen skole enn innskrivingsskolen.

-          Familien planlegger flytting i løpet av våren /sommeren 2020.

 

Dere vil i  løpet av noen dager få innskrivingspapirene i posten. Det er fint om dere fyller ut det vedlagte skjemaet og tar det med på innskrivingen.

 

Hvis dere ikke har mulighet å møte opp på innskrivingen denne ettermiddagen, kan dere komme til kontoret med innskrivingspapirene onsdag 11.12.19 mellom kl. 09.00 -11.00.