Velkommen til nye skolestartere

Klatrestativet

Første skoledag er mandag 16. august. Da møtes vi i skolegården, hvor ledelsen og lærere ønsker foreldre og skolestartere velkommen.

Oppmøtetid og endelig program kommer ca. en uke før skolestart.

De første dagene og ukene vil det være mye fokus på å bli kjent, skape et godt klassemiljø og skape trygge elever.

Neste skoleårs 5. trinn skal være faddere og gjett om de gleder seg til å ta imot nye førsteklassinger.

Når man har skolestartere lurer man på mange ting. Dere kan lese mer om skolestart på Oslo kommunes nettsider:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/starte-pa-skolen/om-skolestart/

Informasjon om skolestart og skolestartbrosjyren på flere språk:

https://www.oslo.kommune.no/english/schools-and-education/starting-school/

 

Vi ønsker alle skolestartere med familie en riktig god sommer, og vi gleder oss til å bli kjent med dere i august!