Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Gutt og jente, med skoleelementer

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

 

Skolemiljøutvalget består av:

 

Skolerepresentanter:

Kine Vålbekk

Lija Lande

Anja B. Løfgren

 

Elevrådsleder og nestleder

 

Foresatterepresentanter:

 

Bydelspolitiker: