Åpningstider og info om bruk av AKS-plass

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Åpningstider på Furuset AKS:

For 100% plass

 • 1 og 2 trinn hver dag fra 7.30-8.45 før skolestart og 13.15-17.00 etter skoletid
 • 3 og 4 trinn hver dag fra 7.30-8.30 før skolestart og 13.00-17.00 etter skoletid

 

Alle barn som skal begynne i 1-4. klasse ved Furuset skole, får tilbud om gratis deltidplass(50% plass). 

For 50% plass (gratis kjernetid/ deltidsplass)

 • 1 og 2 trinn hver dag fra 13.15- 16.00
 • 3 og 4 trinn hver dag fra 13.00-16.00

Vi starter og avslutter dagen ute i skolegården.

Elevene som har ikke 100% plass, må komme presis til skolestarten.

 Bruk av plass i skolens ferietider:

 • kl. 7.30-17.00 for 100% plass for alle dager i ferieukene
 • kl. 10.00 -16.00 for 50% plass for to dager (mandag og tirsdag) i ferieukene
 • kl. 7.30-17.00 for 100% plass på inneklemte dager
 • kl. 12.00-16.00 for 50% plass på inneklemte dager

Vi har egen plan for ferietider. Den finner du under "Pedagogiske planer"

AKS holder stengt: 

 • Hele juli (ingen fakturering for denne måneden)
 • Julaften
 • Nyttårsaften
 • Alle helligdager (røde dager i kalenderen)

 

Åpningstider på rødt nivå:
1.trinn: Mandag - fredag 13:15 - 17:00
2.trinn: Mandag - fredag 13:15 - 17:00
3.trinn: Mandag - fredag 13:00 - 17:00
4.trinn: Mandag - fredag 13:00 - 17:00