Hovedseksjon

Åpningstider og info om bruk av AKS-plass

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Åpningstider på Furuset AKS:

For 100% plass

 • fra kl.7.30 til skolestart og etter skleslutt til kl 16.30

For 50% plass (gratis kjernetid/ deltidsplass)

 • etter skoleslutt til kl 16.00

Vi starter og avslutter dagen ute i skolegården eller på basen.

Elevene som har ikke 100% plass, må komme presis til skolestarten.

 Bruk av plass i skolens ferietider:

 • kl. 7.30-17.00 for 100% plass for alle dager i ferieukene
 • kl. 10.00 -16.00 for 50% plass for to dager (mandag og tirsdag) i ferieukene
 • kl. 7.30-17.00 for 100% plass på inneklemte dager
 • kl. 12.00-16.00 for 50% plass på inneklemte dager
 • for å benytte plassen i feriene barnet må være påmeldt (påmelding sendes i god tid før ferien starter)

AKS holder stengt: 

 • Hele juli (ingen fakturering for denne måneden)
 • Julaften
 • Nyttårsaften 
 • Alle helligdager (røde dager i kalenderen)

Alle barn som skal begynne i 1-4. klasse ved Furuset skole, får tilbud om gratis deltidplass(50% plass). Søk om plassen digitalt ved skolestart.