Furuset AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Furuset Aktivitetsskole er en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling.

Vi tilbyr læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samtidig gir rom for fysisk aktivitet og lek.

Dette kjennetegner Furuset skole/AKS: Glede og mestring i et lærende fellesskap. Vi jobber målrettet og kontinuerlig med å utvikle samarbeidende, utforskende og robuste barn og voksne på Furuset skole/AKS.

Vi som jobber på AKS har alle lang fartstid innen skole/AKS og til sammen har vi en variert og spennende erfaringsbakgrunn som kommer frem i de ulike aktivitetene vi gjennomfører gjennom året.

Bemanning på Furuset AKS består av :

AKS leder Lija Lande har det pedagogiske og administrative ansvaret for AKS.

     

AKS Furuset består av to baser:

Liten base (1. - 2.trinn)
Baseleder: Aman 
AKS ansatte: Samina, Chaima, Marion, Mary og Humera.

Stor base (3. - 4.trinn)
Baseleder: Anita
AKS ansatte: Tofi, Daniel og Joakim.

       Vi har også lærling Mohmmed og kokk Johanne.
       Våre faste ringevikarer er -  Celine, Jahed, Nils Martin og Sjasmin.
 

Vi ønsker alle en trygg og lærerik tid hos oss!