Furuset AKS

Furuset AKS

AKS på Furuset drives av et fantastisk team som jobber hardt hver dag for å sørge for at barna våre har det best mulig. Teamet består av Samina, Chaima, Daniel, Joakim, Humera, Mohamed, Tofi (baseleder) og Aman (AKS leder).

Vi har alle lang fartstid innen skole/AKS og til sammen har vi en variert og spennende erfaringsbakgrunn som kommer frem i de ulike aktivitetene vi gjennomfører gjennom året.

Furuset AKS skal være en alternativ læringsarena med varierte tilbud fra friluftsaktiviteter til læringsstøttende arbeid, og stort fokus på samarbeid og samhandling. Områdene vi dekker er:

 • Natur, teknikk og miljø
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Leksearbeid og fordypning
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Mat og helse
 • Trivsel og atferd

Aktivitetsplanene våre kan du se nærmere på her!

På AKS skal barnet:

 • ha mulighet til å delta på læringsstøttende aktiviteter
 • ha mulighet for å melde seg på en aktivitet som er av interesse
 • ha mulighet for å leke i trygge omgivelser
 • ha mulighet for å få nye venner og beholde vennene
 • ha mulighet til å velge selv hva de vil gjøre

Dette kjennetegner Furuset Aktivitetsskole:

 • AKS er en viktig arena for å utvikle språket
 • AKS videreutvikler kunnskapen barna lærer på skolen 
 • AKS er en viktig arena for sosial utvikling 
 • AKS har positive og blide voksne 
 • AKS har et godt samarbeid med foresatte 
 • AKS er et trygt sted fylt av latter, kunnskap og moro 

Vi ønsker alle en trygg og lærerik tid hos oss!