Hovedseksjon

Furuset AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Furuset Aktivitetsskole er en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling.

Vi tilbyr læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samtidig gir rom for fysisk aktivitet og lek.

Dette kjennetegner Furuset skole/AKS: Glede og mestring i et lærende fellesskap. Vi jobber målrettet og kontinuerlig med å utvikle samarbeidende, utforskende og robuste barn og voksne på Furuset skole/AKS.

Vi som jobber på AKS har alle lang fartstid innen skole/AKS og til sammen har vi en variert og spennende erfaringsbakgrunn som kommer frem i de ulike aktivitetene vi gjennomfører gjennom året.

Bemanning på Furuset AKS består av :

AKS leder Lija Lande har det pedagogiske og administrative ansvaret for AKS.

Baseleder: Anita Dodaj

1 Trinn: Marion, Izha, Humera, Noura og Sariba(lærling)

2 Trinn: Mary, Samina, Noura og Hilal (lærling)

3 trinn: Chaima, Tofi, Emilia

4 trinn: Daniel, Anita og Aya(lærling)

Ringevikar: Fathi

Vi ønsker alle en trygg og lærerik tid hos oss!