Furuset aktivitetsskole

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved å være en alternativ læringsarena i nært samarbeid med skolen. Den skal tilby læringsstøttende aktiviteter innenfor disse områdene:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Leksearbeid og fordypning
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse

I forbindelse med disse målområdene i rammeplanen så har vi utarbeidet en lokal plan hos oss. 

AKS på Furuset skal være en alternativ læringsarena med varierte tilbud fra friluftsaktiviteter til læringsstøttende arbeid, og stort fokus på samarbeid og samhandling. Vi oppretter grupper innenfor rammeplanene til Aktivitetsskolen og tilbyr leksehjelp.