Furuset AKS

kids playing

AKS på Furuset drives av et fantastisk team som jobber hardt hver dag for å sørge for at barna våre har det best mulig. Teamet består av Samina, Tofi, Chaima, Daniel, Joakim, Humera, Mohamed og  Aman (baseleder).
Vi har alle lang fartstid innen skole/AKS og til sammen har vi en variert og spennende erfaringsbakgrunn som kommer frem i de ulike aktivitetene vi gjennomfører gjennom året. 

Furuset AKS skal være en alternativ læringsarena med varierte tilbud fra friluftsaktiviteter til læringsstøttende arbeid, og stort fokus på samarbeid og samhandling. Områdene vi dekker er:

På AKS skal barnet:

 • ha mulighet til å delta på læringsstøttende aktiviteter
 • ha mulighet for å melde seg på en aktivitet som er av interesse
 • ha mulighet for å leke i trygge omgivelser
 • ha mulighet for å få nye venner og beholde vennene
 • ha mulighet til å velge selv hva de vil gjøre

Vi streber daglig etter at barna skal være trygge og trives både med seg selv og i samspill med andre barn og oss voksne. Økt trygghet på seg selv, gir høyere trivsel og vil gi barnet bedre selvfølelse. Vår rolle som voksne er viktig i barnas oppvekst, og på AKS har vi voksne som:

 • bryr seg
 • er deltakende
 • er nysgjerrig på barna
 • er inspirerende
 • sprer glede
 • gir trygghet
 • tar vare på barna
 • er tydelige
 • er aktive
 • er motiverende
 • er inkluderende
 • er lyttende

 

Vi ønsker alle en trygg og lærerik tid hos oss!