Furuset AKS

AKS leder Lija Lande har det pedagogiske og administrative ansvaret for AKS.

AKS Furuset består av to baser:

Liten base (1. - 2.trinn)
Baseleder: Humera
AKS ansatte: Samina, Daniel, Marion og Chaima.

Stor base (3. - 4.trinn)
Baseleder: Aman
AKS ansatte: Mary, Tofi, Jahed og Joakim.

Barnevernspedagog Guro jobber på begge baser.
 

Vi har alle lang fartstid innen skole/AKS og til sammen har vi en variert og spennende erfaringsbakgrunn som kommer frem i de ulike aktivitetene vi gjennomfører gjennom året. Furuset AKS skal være en alternativ læringsarena med varierte tilbud fra friluftsaktiviteter til læringsstøttende arbeid, og stort fokus på samarbeid og samhandling.

Vi ønsker alle en trygg og lærerik tid hos oss!

Kjennetegn til Furuset AKS

Dette kjennetegner Furuset Aktivitetsskole:

  • AKS er en viktig arena for å utvikle språket
  • AKS videreutvikler kunnskapen barna lærer på skolen 
  • AKS er en viktig arena for sosial utvikling 
  • AKS har positive og blide voksne 
  • AKS har et godt samarbeid med foresatte 
  • AKS er et trygt sted fylt av latter, kunnskap og moro