Skolens historie

Furuset skole

Furuset skole stod ferdig i 1861. 

Den gamle skolen fra 1861 ble lærerbolig i 1909. I skolens eldste bevarte protokoll fra 1863 var det 87 barn som var innskrevet på skolen. 1909 kom nyskolen til, populært kalt fyrstikkesken“. Her fikk man to klasserom i hver etasje, kjøkken og sløydrom i kjelleren. Skolen fikk også lagt inn vann, for fram til da måtte dette hentes i bøtter fra Furuset gård.

 

Elevtallet steg fort. Det ble trangt om plassen, og i 1931 fikk skolen en ny og mer moderne bygning med fyrstikkesken“ gjemt i bygningens sørøstre hjørne.

 

Under krigen brukte tyskerne Furuset skole som troppeinnkvartering, og barna måtte i en periode busses til Høybråten og Bryn skole. Siden gikk elevtallet stadig nedover. Ved avslutningen av skoleåret 1949/50 var bunnen nådd med 100 elever. Mye byggevirksomhet i skolekretsen førte imidlertid til at en måtte leie rom utenfor skolen for å få plass til alle. I mai 1959 kunne man innvie paviljongen. På denne tida var Furuset ennå bondeland med en liten villabebyggelse og noen lavblokker. Utbyggingen til drabantby skjedde først i perioden 1973 – 83. Da flyttet over 15000 mennesker inn i Furuset skoles inntaksområde.

Etter at 6-åringene begynte på skole og heimkunnskapen igjen stod på timeplanen, meldte plassmangelen seg igjen ved Furuset skole. SFO-bygget kom på plass i 2001, og her har 1.klassingene nye og flotte klasserom, i tillegg til at en fikk nye lokaler til heimkunnskapen.

Den gamle skolen fra 1861 ble rehabilitert i 2011 og brukes nå til kurs og konferanser.