Hovedseksjon

Skolens historie

Furuset skole

Furuset skole stod ferdig i 1861. 

Den gamle skolen fra 1861 ble lærerbolig i 1909. I skolens eldste bevarte protokoll fra 1863 var det 87 barn som var innskrevet på skolen. 1909 kom nyskolen til, populært kalt "fyrstikkesken“. Her fikk man to klasserom i hver etasje, kjøkken og sløydrom i kjelleren. Skolen fikk også lagt inn vann, for fram til da måtte dette hentes i bøtter fra Furuset gård.

Elevtallet steg fort. Det ble trangt om plassen, og i 1931 fikk skolen en ny og mer moderne bygning med "fyrstikkesken“ gjemt i bygningens sørøstre hjørne.

Under krigen brukte tyskerne Furuset skole som troppeinnkvartering, og barna måtte i en periode busses til Høybråten og Bryn skole. Siden gikk elevtallet stadig nedover. Ved avslutningen av skoleåret 1949/50 var bunnen nådd med 100 elever. Mye byggevirksomhet i skolekretsen førte imidlertid til at en måtte leie rom utenfor skolen for å få plass til alle.

Det ble det bygget en paviljong langs Furusetveien med flere klasserom. I den forbindelse ble skolens uteområder sterkt endret, men også innendørs ble det pusset opp og malt. Det var ønske fra elever og lærere om å få på plass bilder og annen utsmykning i korridorene. Malerinnen Eli Silseth ble engasjert til å lage først ett stort maleri, ”Guttene på flåten”, som ble satt opp i 1950 og så bildet “Barna ved stranden” i 1956.  

Skolen hadde søkt om midler fra Oslo skolestyres kunstutvalg som innvilget til sammen 4700 kr. Resten, kr 1900,- ble samlet inn lokalt gjennom papirinnsamling, utlodning og private gaver. I dag henger disse bildene i skolebiblioteket, men de hang tidligere i trappeløpene mellom andre og første etasje. 

Eli Margrethe Silseth er kjent som maler og grafiker. Hun ble født i Trondheim i 1927 og ble utdannet innenfor kunst ved Harald Stabells kunstskole og ved Trondheim Kunstakademi før hun flyttet til Oslo i 1947 for å gå på Statens Kunstakademi under veiledning av Per Krogh og Jean Heiberg. Det var således en ung maler i starten av sin kunstnergjerning som ble engasjert til å male de store bildene til Furuset skole. Eli Silseth døde i Oslo i 1991, 64 år gammel.

Barn Ved Strand

Gutter på flåte

Etter at 6-åringene begynte på skole og heimkunnskapen igjen stod på timeplanen, meldte plassmangelen seg igjen ved Furuset skole. SFO-bygget kom på plass i 2001, og her har 1.klassingene nye og flotte klasserom, i tillegg til at en fikk nye lokaler til heimkunnskapen.

Den gamle skolen fra 1861 ble rehabilitert i 2011 og brukes nå til kurs og konferanser.

Skolens fane

Fane1930

Furuset skoles første fane ble tatt i bruk til 17. Mai-feiringen i 1930 etter en innsamling høsten 1929. Fanens forside viser barn som mottar lærdom under et furutre. Motivet er sannsynligvis inspirert av Edvard Munchs store bilder i Universitetets Aula, særlig av bildet «Historien», malt mellom 1909-16. Fanens bakside har årstallet for skolens grunnleggelse omkranset av to furukvister.

Fane 1970

Skolens neste fane ble antagelig laget omkring 1970 på grunn av slitasje på den første. Motivet var et stilisert furutre i forskjellige tekstiler på hvit silkeduk med skolens navn og årstall øverst.
Fane 2017
Den nyeste fanen er laget av Anne Kjersti Nyrud og ble ferdig til 17. mai 2017. Igjen var det på grunn av slitasje at skolen måtte ha ny fane. Motivet var det elevene som valgte. Applikert på blå duk sees den restaurerte gamleskolen fra 1861 bak et hvitt stakittgjerde, omkranset av blader fra det vakre kastanjetreet I skolegården. Navnet og årstallet 1861 er utført i et gullskimrende materiale.

Kilder: Protokoll for tilsynsutvalget ved Furuset skole 1890-1949
“Osloskolens faner fra 1800 til 2019”, Oslo skolemuseum/Smøyg forlag 2019. Foto: Eva Brænd