Hovedseksjon

Vår profil

Furuset logo

Furuset skole har ca. 300 elever som hver dag skal møte et trygt skolemiljø. Skolen skal arbeid med trygge og gode barnefellesskap i alle klasserom. Gode relasjoner samt klare systemer for inkludering og innenforskap står sentralt. Elevrådet er en aktiv partner i arbeidet med et godt skolemiljø.

Grunnleggende ferdigheter i alle fag er viktig for skolen, hvor elevmedvirkning, utforskning og kreativitet skal bidra til å fremme læringen. Skolens lærere arbeider målrettet med tilpasset opplæring, mestring og læringsglede. I samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) arbeider vi for at flere foresatte kommer på foreldremøter.  Både innhold og i foreldremøter og klare forventninger til foresatte skal bidra til at skole-hjemsamarbeidet skal gi mening og retning.

Aktivitetsskolen (AKS) ved Furuset skole skal være en trygg og læringsrik arena for elevene våre, hvor læring gjennom lek og utvikling av positive sosiale ferdigheter står sentralt.

På Furuset utvikler vi samarbeidende, utforskende, og robuste barn og voksne. 

Nærmeste kollektivstopp er Furuset busstopp og Furuset T-bane. Skolen ligger fint til, ikke langt fra Østmarka.