Leksehjelp

Leksehjelp for elever på Furuset skole utgår desverre frem til jul. Oppstart i januar 2021.
Leksehjelpen organiseres slik for våre elever:

-  5 A samt 6. trinn hver tirsdag kl. 14:45-16:00.
-  5 B samt 7. trinn hver torsdag kl. 14:45-16:00.
-  1- 4. trinn organiseres av Aktivitetsskolen. Informasjon kommer fra AKS.

På Furuset skole vil tilbud om leksehjelp bestå i at elevene har et sted å gjøre lekser under tilsyn av en voksen. Tilbudet vil ikke erstatte foresattes ansvar for å påse at alle lekser er gjort. Vi ønsker å understreke viktigheten av at du som foresatt bruker tid sammen med ditt barn hjemme med skolearbeid. Dette bidrar til at du får en mulighet til å følge med på utviklingen til ditt barn. Det er også en fin anledning til å snakke sammen om hvordan det går på skolen. 

Grunnet smittevernhensyn ønsker vi at foresatte informerer skolen om deres barn ønsker å benytte seg av tilbudet leksehjelp. Skolen bruker faste klasserom. Av smittevernhensyn kan vi ikke blande elever fra forskjellige klasser.