Leksehjelp

Leksehjelpen organiseres slik for våre elever fra og med uke 41:

-   Leksehjelp tirsdag kl. 14:15-16:00, musikkrommet 2. etg.
-   Leksehjelp torsdag kl. 14:15-16:00. musikkrommet 2. etg.

- Digital leksehjelp annenhver tirsdag og torsdag 14:15 - 15:30 med oppstart 19. oktober. Dere som ønsker digital leksehjelp må melde inn ønske om dette til Nadia på mail nadia.pettersen@osloskolen.no samme mandagen i den uken dere ønsker å bli med. Dere vil bli tilsendt en kode for å bli med på teams og inviteres inn i teamsrommet. 

-  1- 4. trinn organiseres av Aktivitetsskolen. Informasjon kommer fra AKS.

Foresatte må melde på eleven slik at vi kan følge opp tilbudet best mulig og for å ivareta best mulig smittevern.  Send mail eller melding til kontaktlærer for å melde på ditt barn.


På Furuset skole vil tilbud om leksehjelp bestå i at elevene har et sted å gjøre lekser under tilsyn av en voksen. Tilbudet vil ikke erstatte foresattes ansvar for å påse at alle lekser er gjort. Vi ønsker å understreke viktigheten av at du som foresatt bruker tid sammen med ditt barn hjemme med skolearbeid. Dette bidrar til at du får en mulighet til å følge med på utviklingen til ditt barn. Det er også en fin anledning til å snakke sammen om hvordan det går på skolen. 

Grunnet smittevernhensyn ønsker vi at foresatte informerer skolen om deres barn ønsker å benytte seg av tilbudet leksehjelp. Skolen bruker faste klasserom. Av smittevernhensyn kan vi ikke blande elever fra forskjellige klasser.