Leksehjelp

Grunnet tiltak for å hindre smitte utgår organisert leksehjelp i skolens lokaler ut skoleåret 2019-2020. 

 

På Furuset skole vil tilbud om leksehjelp bestå i at elevene har et sted å gjøre lekser under tilsyn av en voksen. Tilbudet vil ikke erstatter foresattes ansvar å påse at alle lekser er gjort. Vi ønsker å understreke viktigheten av at du som foresatt bruker tid sammen med dine barn hjemme med skolearbeid. Dette bidrar til at du får en mulighet til å følge med på utviklingen til ditt barn. Dette er også en fin anledning til å snakke sammen om hvordan det går på skolen. 

Leksehjelptilbudet er frivillig, og det er ingen bindene påmelding.

Vi har leksehjelp på skolen fra og med uke 37

Leksehjelpen organiseres slik for våre elver:

5.-7.trinn tirsdager og torsdager fra 14:45-16:00.

1.-4.trinn organiseres av Aktivitetsskolen. Informasjon kommer.

 

Forskrift til opplæringsloven om leksehjelp                                       

§1A. leksehjelp i grunnskolen

Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringsloven §13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna kommunen avgjer. Formålet med leksehjelpa er å gi elevene støtte til læringsarbeidet, kjensle av mestring og gode rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til elevene, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi elevene hjelp med skolearbeidet.