Hovedseksjon

Leksehjelp

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)
  • Leksehjelp for 5.-7.trinn er på torsdager kl. 14:00-16:00 på skolens læringsrom for lyd og bilde (musikkrom) i 2. etasje.
  • Leksehjelp for 1.-4.trinn organiseres på Aktivitetsskolen (AKS).

Leksehjelp på 1.-4. trinn organiseres på AKS. Om ditt barn ikke går på AKS må dere melde dere på. Det er gratis tilbud om kjernetid på AKS for våre elever, det vil si fra undervisning er ferdig og til AKS stenger. Det blir også servert mat hver dag. AKS er et godt tilbud til våre elever med læringsstøttene aktiviteter og er en god sosial arena. Vi oppfordrer alle våre elever på 1.-4. trinn til å delta på AKS.

På Furuset skole vil tilbud om leksehjelp bestå i at elevene har et sted å gjøre lekser under tilsyn av voksen. Tilbudet erstatter ikke foresattes ansvar å påse at alle lekser er gjort. Vi ønsker å understreke viktigheten av at du som foresatt bruker tid sammen med dine barn hjemme med skolearbeid. Dette bidrar til at du får en mulighet til å følge med på utviklingen til ditt barn. Dette er også en fin anledning til å snakke sammen om hvordan det går på skolen.

Ta kontakt med kontaktlærer ved behov for leksehjelp.