Hovedseksjon

Ordensregler

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. For elever på grunnskolen gjelder reglene også for skoleveien. Reglementet omfatter også voksenopplæringen så langt det passer. Skolens driftsstyre kan lage utfyllende regler tilpasset den enkelte skoles behov.

Se ordensreglementet for hele Osloskolen på Oslo kommunes nettsider