Hovedseksjon

Mestringsteam

Furuset logo

På Furuset skole har vi et Mestringsteam som består av fire mestringslærer med tilknytning til faste trinn , avdelingsleder og rektor. Skolens mestringsteam samarbeider tett med skolens kontaktlærere og assistenter for å fremme tilpasset opplæring for alle skolens elever.Mestringsteamet har eksistert siden høsten 2017. Teamet er i en god prosess mot et velfungerende system når det gjelder selve organiseringen og fordeling av oppgaver, som innbefatter samarbeid, opplæring og veiledning.

Spesialundervisning iht. opplæringsloven §5.1 og 5.3 inngår i mestringsteamets oppgaver sammen med laget rundt eleven. Mestringsteamet har også ansvar for å følge styrking til de elever som trenger særksilt norsk §2.8. Mestringslærere vil veilede lærere, assistenter og AKS både i forbindelse med organisering og gjennomføring av for eksempel lese- og regnekurs, eller når det gjelder spesialundervisning.

Mestringsteamet analyserer kartleggingsresultater og samarbeider med kontaktlærer/ faglærer eller assistenter når vi tilrettelegger for at elevene kan trene tilstrekkelig på de ferdighetene vi mener det er viktig for dem å beherske. På den måten blir læringsutbyttet størst mulig. Målet med arbeidet vårt er altså
å være en ekstra ressurs i arbeidet for å løfte alle elevene til et høyere mestringsnivå.

 

Denne våren har Furuset skole investert i nye Stenbråten kofferter. Stenbråtenmetoden er en  helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen fra 1. trinn og i spesialundervisningen.

Mestringsteamet skoleåret 2021-22