Hovedseksjon

Søknad om skoleplass til Furuset skole

Furuset logo

Hvordan foresatte kan søke om skolebytte til Furuset skole.

Foresatte skal benytte dette søknadskjema.Foresatte må fylle ut følgende felter i skjemaet:

 • foresattes og elevens personalia
 • hva det søkes om
 • barnets mening om saken

Dere må ikke begrunne søknaden. Hvis dere ikke oppgir begrunnelse og skolen må rangere søkere, rangeres søkeren på bakgrunn av nærhet til skolen og ev. søskentilhørighet.Dersom forelder med foreldreansvar ikke er enig i søknaden om skolebytte, kan ikke skolen behandle søknaden. Foresatte kan levere søknaden på følgende måter:

 • sende søknaden via e-post postmottak@ude.oslo.kommune.no
  • Hvis søknaden sendes til Utdanningsetaten , fordeler postmottaket søknaden til skolen i Websak.
 • Levere søknaden på skolen det søkes om plass på.
  • Skolen skanner søknaden og registrerer den i Websak som et inngående brev.
  • Som avsender registrerer dere foresattes personalia og adresse. Foresattes kontaktinformasjon hentes om mulig fra folkeregisteret.
 • Ved innskriving for skolestartere kan foresatte levere søknaden på nærskolen sammen med innskrivingsdokumentet..

 

For mer informasjon om skolebytte i grunnskolen besøk Oslo kommune sine nettsider: