Hovedseksjon

Skolestarter

Her er en oversikt over viktige datoer for deg som foresatt:

16.11. 2022 Informasjonsskriv om Digitalt innskrivingsskjema sendes hjem til foresatte.

Dette er et informasjonsbrev til foresatte om hvor dere som foresatt blir bedt om å fylle ut et innskrivingsskjema digitalt. Om dere har reservert dere må dere møte opp på skolen for å fylle ut skjema. Informasjon dere fyller ut omhandler blant annet informasjon om barnets morsmål, antall år i barnehage, om det ønskes skolebytte etc.. Det er viktig for skolen at dere fyller ut dette skjema og ikke hopper over spørsmålene. For spørsmål ta kontakt med skolen.

01.12.2022 Innskrivingsdag på Furuset skole . Velkommen til oss på kveldstid (tid kommer). Vi hjelper dere med å fylle ut skjema digitalt eller for hånd. Om du har noen spørsmål eller vil bli bedre kjent med oss er du hjertelig velkommen. Vi er i klasserommet til 1B.

12.12.2022: Siste frist for foreldre til å fylle inn digitalt innskrivingsskjema.
• Skolen vil følge opp kontaktinfo mottatt i innskrivingssjema og sporer opp de som ikke har levert digitalt innskrivingsskjema.
• Dere som ikke fikk levert inn digitalt må fylle ut et skriftelig på skolens innskrivningsdag 1.desember.

20 februar: Frist for skoler å melde behov til undervisningsbygg om behov for tilretelegging av skolebygg. Foresatte må ha gitt skolen beskjed om tilretteleggingsbehov før denne fristen.

17. mars: Skolen forhåndsvarsle elever som skal overføres til en annen skole.
o Frist for foresatte til å melde nye opplysninger, registrere flytting og sende inn dokumentasjon
o Skolebytte: Foresatte må sende inn søknad og dokumentasjon og opplysninger innen denne datoen.

1.april: Skolen fatter vedtak om nærskole.

1.april-22.april: Skolen skal besvare alle søknader om skolebytte mottatt innen 22. april. Søknader besvares med enkeltvedtak om skolebytte.

Ila mai: Skolen inviterer til førskoledag og foreldreskole.