Skolestarter

For skoleåret 2021-22 blir det endringer for registrering av skolestartere. Dette medfører at du som foresatt har noen frister du skal forholde deg til og at registreringen skjer digitalt.

 

Her er en oversikt over viktige datoer for deg som foresatt:

 

  • 07.12.2020: Siste frist for foreldre til å fylle inn digitalt innskrivingsskjema.
  • januar 2021: skolen inviterer barn og foreldre til å møte på skolen, så langt det lar seg gjøre innenfor smittevvernregler.
  • Innen 11. mars: Skolen forhåndsvarsle elever som skal overføres til en annen skole.
  • 1. april: meldefrist nærskole.
    • Frist for foresatte til å melde nye opplysninger, registrere flytting og sende inn dokumentasjon
  • 12. april: SKolen fatter vedtak om nærskole.
  • mai: skolen inviterer til førskoledag og foreldreskole, så langt det lar seg gjøre innenfor smittevvernregler.
  • 3. mai: Søknadssfrist skolebytte.
  • 13. mai: Skolen skal besvare alle søknader om skolebytte mottatt innen 2. mai. Søknader besvares med enkeltvedtak om skolebytte.