Skolestarter

For skoleåret 2021-22 blir det endringer for registrering av skolestartere. Dette medfører at du som foresatt har noen frister du skal forholde deg til og at registreringen skjer digitalt.

 

Her er en oversikt over viktige datoer for deg som foresatt:

 

 • 06.12.2020: Siste frist for foreldre til å fylle inn digitalt innskrivingsskjema.
  •  Skolen vil følge opp kotaktinfo mottatt i innskrivingssjema og sporer opp de som ikke har levert digitalt innskrivingsskjema.
 • januar 2021: skolen inviterer barn og foreldre til å møte på skolen, så langt det lar seg gjøre innenfor smittevvernregler.
 • 20 februar: frist for skoler å melde behov til undervisningsbygg om behov for tilretelegging av skolebygg. Foresatte må ha gitt skolen beskjed om tilretteleggingsbehov før denne fristen.
 • 17. mars: Skolen forhåndsvarsle elever som skal overføres til en annen skole.
  • Frist for foresatte til å melde nye opplysninger, registrere flytting og snde inn dokumntasjon 
  • Skolebytte: Foresatte må sende inn søknad og dokumentasjon og opplysninger innen denne datoen.
 • 1. april: Skolen fatter vedtak om nærskole.
 • mai: skolen inviterer til førskoledag og foreldreskole, så langt det lar seg gjøre innenfor smittevvernregler.
 • 17.mars: Skolen skal besvare alle søknader om skolebytte mottatt innen 2. mai. Søknader besvares med enkeltvedtak om skolebytte.