Pedagogiske planer

Aktivitetsskolene (heretter kalt AKS) skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn
som omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid.
Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser, skal tilbudet preges av barns behov
for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. AKS skal være en læringsstøttende arena og bidra til å
styrke barnas faglige utvikling. Det skal gis mulighet til leksetid. AKS skal omfatte både ute- og
inneaktiviteter (Forskrift om aktivitetsskolen i §1).

En vanlig uke på Furuset AKS er både spennende, morsom og lærerik! Det tror vi at alle barna kan si seg enige i. Bedre forklaring på vår hverdag finner du i vår månedsplan til høyre.