Pedagogiske planer

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Pedagogiske månedsplaner synliggjør hvordan vi fortolker og implementerer rammeplan og lokal aktivitetsplan (Årsplan) på Furuset AKS.

I våre månedsplaner dokumenteres det systematiske arbeidet og progresjon som er basert på det faglige samarbeidet mellom skole og AKS som understøttes med observasjoner, refleksjoner og barns medvirkning i planleggingsprosessen.

En vanlig dag på Furuset AKS er både spennende, morsom og lærerik! Det tror vi at alle barna kan si seg enige i. Bedre forklaring på vår hverdag finner du i vår månedsplan til høyre. 

Månedplaner/Ferieplaner