Hovedseksjon

Pedagogiske planer

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Pedagogiske periodeplaner synliggjør hvordan vi fortolker og implementerer Rammeplan for SFO, Rammeplan for AKS og lokal aktivitetsplan (Årsplan) på Furuset AKS.

I våre periodeplaner dokumenteres det systematiske arbeidet og progresjon som er basert på det faglige samarbeidet mellom skole og AKS som understøttes med observasjoner, refleksjoner og barns medvirkning i planleggingsprosessen.

En vanlig dag på Furuset AKS er både spennende, morsom og lærerik! Det tror vi at alle barna kan si seg enige i. Bedre forklaring på vår hverdag finner du i våre periodeplaner til høyre. 

Periodeplaner sender vi per skolemelding til foresatte.

Periodeplaner