Lokale planer og aktiviteter på AKS

En vanlig uke på Furuset AKS er både spennende, morsom og lærerik! Det tror vi at alle barna kan si seg enige i. Bedre forklaring på vår hverdag finner du i vår lokale plan til høyre. 

different happy kids
Vi anbefaler foreldrene å sette seg inn i hvilke aktiviteter ditt barn vil ha glede av og planlegge henting/hjemsending ut i fra det. Vi ønsker helst at barna blir hentet/sendes hjem i forhold til aktivitetstidene for å unngå at de går glipp av morsomme og læringsstøttende aktiviteter. Dersom det er spesielle grunner til at du må hente/sende hjem barnet tidligere, vil vi helst ha beskjed i forkant.

Nå i starten av det nye skoleåret vil vi bruke tid på å bli kjent med nye 1.klasse samt gi 2.-4.klassebarna en myk start. Aktivitetsplanene for uke 34-36 bærer derfor preg av lek, bli kjent på skolen/området og lignende. Fra og med uke 37 vil planene være mer tilpasset med tanke på læringsstøttende aktiviteter.


Ny lokal plan med aktivitetsforklaring og aktivitets-/periodeplaner for de ulike trinnene vil legges ut fortøpende her og på vår facebookside når de er klare.