Permisjonsreglement

Reglementet for permisjon ligger her.

Permisjonsøknad for elever kan laster ned fra høyre siden.