Hovedseksjon

Læringstøttende aktiviteter

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS er en læringsarena som støtter skolens arbeid med opplæring i fag, grunnleggende ferdigheter og elevenes sosiale utvikling. 

Hva er en læringsstøttende aktivitet?

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter.
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen.

Et grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen. Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens lokale planer.

De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt, ha tydelig formulerte læringsmål og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".  

Vi tilbyr både læringstøtende aktiviteter og forskjellige kurs. Oversikt over læringstøtende aktiviteter finner dere i månedsplaner. Kurstilbud for en periode finner du i oversikten til høyre.

 

Forslag til læringsstøttende aktiviteter hjemme(2)