Hovedseksjon

Kommunale foreldreutvalg (KFU)

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

 

KFU er en forkortelse for Kommunalt Foreldreutvalg. Totalt i hele Norge er det opprettet 160 kommunale foreldreutvalg. I Oslo ble KFU etablert i 1998. Oslo KFU drives av et styre. Dette samarbeider med et utvalg, bestående av valgte FAU-medlemmer fra skolegruppene i Oslo. Oslo KFU har også en 50 % administrativ sekretærstilling, hvor midlene til denne er bevilget av Oslo kommune.

 

 

KFU