Hovedseksjon

FAU

Foreldrerådet er alle foreldrene ved skolen. FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg. Representantene møtes første mandag som er skoledag i måneden, kl. 17.30. Etter FAUs ønske orienterer skolens ledelse om aktuelle saker og den kontinuerlige innsatsen som gjøres for at barna skal være trygge, trives og utvikles.

Referater fra FAU og foreldremøter