FAU

Foreldrerådet er alle foreldrene ved skolen. FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg. Representantene møtes første mandag som er skoledag i måneden, kl. 17.30. Etter FAUs ønske orienterer skolens ledelse om aktuelle saker og den kontinuerlige innsatsen som gjøres for at barna skal være trygge, trives og utvikles.

Oslo KFU

Felles innsats mot mobbing for tilhørighet på Furuset skole