Hovedseksjon

Læreverk

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

image40ghc.pngDet var viktig for oss at å få på plass et læreverk som var i tråd med den nye læreplanen som kom i 2020. Vi hadde vurderte også ut fra hvor godt dette kunne fungere som et arbeidsverktøy for lærere. I tillegg ønsket vi at undervisningsoppleggene hadde fokus på elevaktive læringsformer, med utforskning kreativitet og elevsamarbeid var elementer vi så etter. Vi endte opp med å velge både bøker i papir og digitale læremidler fra Cappelen Damm.