Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

Drawing of a city