Læringstøttende aktiviteter

Det vil bli gratis danseundervisning for 3. og 4.klassinger som går på AKS, hver fredag fra klokken 14:15. Vi starter opp med det allerede fredag den 16.september.