Læring og utvikling

elever med blomst

Dette er svært viktig for oss på Furuset skole. Her er noe av det vi gjør når vi kartlegger at elever strever med faglig utvikling: 

  1. Vi lager grupper på trinnene hvor man får litt ekstra hjelp til det man strever med. På alle trinn har vi to kontaktlærere, en trinnlærer og en mestringslærer som kan hjelpe til med denne typen tilpasset opplæring.
  2. Mestringslærere underviser elever i liten gruppe både ute og inne i klasserommet.
  3. Vi deler klassen i to mindre grupper og underviser gruppene slik at de elevene som strever får et ekstra fokus på det som kan hjelpe dem videre i faglig utvikling. 
  4. Vi har stasjonsundervisning. Her kan både elever som strever og elever som ligger langt faglig foran få de utfordringene og faglige tilpasninger som de trenger. 
  5. 1. til 4.trinn har assistenter som også kan hjelpe til med ekstra omsorg og hjelp til de elevene som trenger det.
  6. Vi arbeider aktivt for at elevene skal være aktive i sin egen læring slik at faget oppleves relevant og spennende.
  7. Vi arbeider for å få god variasjon i undervisningsøktene slik at vi "treffer" flest mulig elever med undervisningen.
  8. Du kan lese mere om hvordan vi arbeider her