Hovedseksjon

Gode resultater på Elevundersøkelsen!

Elevundersøkelsen Furuset skole 2022

Det er Utdanningsdirektoratet som gjennomfører Elevundersøkelsen på 5.-7. trinn hvert år. Vi bruker resultatene fra undersøkelsen som grunnlag for våre satsninger og kvalitetsutvikling av skolen vår. De siste 3-4 årene har vi jobbet systematisk med utvikling av god elevadferd og hvordan ivareta enkeltelever som strever. Vi har jobbet med språkbruk og sinnemestring. Vi har etablert et dyktig miljøteam som jobber systematisk og godt med skolemiljøet, samtidig som de følger opp enkeltelever som trenger noen ekstra verktøy i sin sosiale utvikling. Vi håper det er denne systematikken og at vi "løfter i flokk" som gjenspeiles i årets gode resultater.

Ingen tall på mobbing
På grunn av personvern får vi ikke tilgang på skolens resultater på mobbing. Dette synes vi er veldig synd. Det er de tallene som er blant de viktigste for oss over tid. Vi har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet angående dette. De har lovet at de skal jobbe med dette til neste år. De skal finne en bedre balanse mellom å ivareta elevenes rett til anonymitet og skolens behov for innsyn i resultater knyttet til mobbing.

Heldigvis følger skolens miljøteam opp dette systematisk internt på Furuset skole. Vi har en egen intern trivselsundersøkelse som gjennomføres 5 ganger i året. Her får elevene sagt fra om trivsel og mobbing, slik at vi får fulgt de raskt opp.

God læringskultur og støtte fra lærer
Vi ser at vi har gode resultater knyttet til læringskultur og støtte fra lærer også. Dette henger sammen med trivsel og god elevadferd. God læringskultur og god støtte fra lærer gir økt trivsel og skal etterhvert gi faglig framgang. Vi ser at elevenes svar gir oss lav skår på faglig utfordring. Dette lover vi at vi skal bli flinkere til fremover.

Vi er i gang med en strategisk satsning knyttet til forskningsbasert standard for kvalitet på undervisningen. Vårt mål er at dette skal bidra til en fortsatt positiv utvikling på alle områder!