Nasjonale prøver 5.trinn

Leser på ipad

Lesing: mandag 22.10 og tirsdag 23.10

Regning: onsdag 24.10 og torsdag 25.10

Engelsk: mandag 29.10 og tirsdag 30.10