Hovedseksjon

Nytt år og ny faglig periode

Fane 1970

Periode 4: Det var en gang vi er historikere, skal blant annet gi elevene våre kunnskap om hvordan historien har bidratt til å forme den tiden vi lever i nå. De skal bli kjent med store oppdagere, med viktingtid, bronsealder og hva gamle dager betyr. Når var egenltig gamle dager? 

 

Vi ser frem til spennende læring sammen med elevene våre.

Vel møtt 3. januar til vanlig tid klokken 8:45